manbet客户端下载

土耳其的办公室位置

SermayePiyasasıKurulu'nunBasınAçıklaması - 04.06.2020

KurulumuzcaYapılanGözetimveDenetim Faaliyetleri Neticesinde,Facebook,Twitter Gibi Sosyal MedyaMecralarıIleWhatsapp,电报V.B.搜索联络sistemlerindeoluşturulanüyelikbazlıgruplarüzerinden,aralarındahaklarında达哈一旦Kurulumuztarafındanpiyasadolandırıcılığı,güvenikötüyekullanma SUCU达希尔PEK库克群岛SUC fiilindendolayıSUC duyurusundabulunulmuş已经işlemyasağıgetirilmişkişilerin德bulunduğu,Kurulumuzcayetkilendirilmişyatırımdanışmanlığı已经benzeri sermayepiyasasıfaaliyeti izni olmayankişiVeyaKişilerce,Yatırımcılarınyönlendirilerekmaïduredilmeyeyönelikeylemlerin devamettiğigörülmektedir。


6362SayılıSermayePiyasasıkanunu'nun“Piyasadolandırıcılığı”Başlıklı107'ncimaddesindeIşlemBazlıPiyasaDolandırıcılığıveBilgiBazlıPiyasaDolandırıcılığıSuçlarıdüzenlenmiştir。Anılandüzenlemeleruyarınca, “sermayepiyasasıaraçlarınınfiyatlarına,fiyatdeğişimlerine,ARZ已经taleplerineilişkinolarakyanlışveyayanıltıcıizlenimuyandırmakamacıyla卡西莫夫veyasatımyapanlar,埃米尔verenler,埃米尔iptal edenler,埃米尔değiştirenlerveya hesap hareketlerigerçekleştirenler” ILE“sermayepiyasasıaraçlarınınfiyatlarını,değerleriniveyayatırımcılarınkararlarınıetkilemekamacıyla亚兰,yanlışveyayanıltıcı更多资料veren,söylentiçıkaran,哈伯veren,yorum yapan veya raporhazırlayan亚哒bunları芽眼已经BU suretle menfaatsağlayan”kişilerin3yıldan5yıla游客hapis已经BES仓字gune游客ADLI对cezasıilecezalandırılacağıhükmebağlanmıştır。


kurulumuzcayapılanincelemelde;

·索斯雅MedyaMecrallıVeyaIletişimsistemleriÜzerindeoluşturulanKapalıGruplarıKurarakYatırımcılarıyönlendirenahısların,GrupIçerisindePayaoluşturduklarıTalepSayesinde Sahep Saysinde SaheyOlduklarıPaylarıSatarakMenfaat Temin etmeAmacınıTaşıdığı,

·Gruplariçerisindeyatırımcılarıyönlendirenlerin“al”yönündeverdiğitavsiye ileeşanlıolarakkendilerininveyailişkiliolduğukişilerinahipolduğupaylarısattıkları,

·Böylelikle,gruplariçerisindeyatırımcılarıyönlendirenlerin育空塞​​克fiyatlardan ellerindekipaylarıgruplarıniçindekiyatırımcılarasatarak menfaat特明ederkenyatırımcılarızararauğrattığıgörülmekteolup,bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunankişilereitibar edilmemesiönemARZ etmektedir。

buÇerçevede;

·PaylaraIlişkinOlarakSosyal Medya VeIletişimSistemleriÜzerindenyapılanTelkinlerinVeYatırımTavsiyelerinin,Belirli Bir GrupTarafındanGerçekleştirilenPiyasayıDolandırıcıIşlemlereHizmetetmeAmacınıTaşıyabileceği

·Sosyal Medya veIletişimsistemleriÜzerindenyaptıklarıGaylaşımlarlayatırımcılarıyönlendirenahısların,aslındakendipaysatışlarınaveyaalışlarınatalep /arzoluşturmaÇabasındaolabileceği

·sözkonusugruplaradâhilolatırımcıların,bugruplarıyönlendirenkişilertarafındanişlenensuçlaraiştirakkapsamındasorumlululuklarınındoȱabileceği,

·Piyasakoşullarınıdeğerlendirerekyatırımlarınıyönlendirmekonusunda yeterli更多资料已经tecrübesiolmayanyatırımcıların,Kurulumuzdüzenlemeleriuyarıncayatırımdanışmanlığı已经portföyyöneticiliğikonusunda yetki belgesialmışkuruluşlarlasözleşmeyaparak,yatırımkararlarınıprofesyonelkişilerinyardımıylaalmalarındafaydagörüldüğü

·Hususlarınındayatırımcılarabirkez dahahatırlatılmasındafaydaGörülmektedir。

KamuoyunaSaygıyladuyurulur。

manbet客户端下载Morgan Stanley Menkul Degerler A.萨尔·斯坦尔·塞拉姆斯·萨尔·萨尔·斯坦普尔·斯坦普尔·斯塔斯兰ÇerçevesindeOcak2012'den BeriFaaliyetGöstermektedir。

地点

职业生涯

学生和毕业生

才华横溢,聪明,充满激情的人让摩根士丹利今天成为今天的公司。manbet客户端下载如果您想与业务中最好的工作和学习,则没有更好的开始。

找个程序

经验丰富的专业人士

当您准备好提升您的职业生涯时,与全球思想领袖合作,并在世界上做出真正的差异,您可以与摩根士丹利合作。manbet客户端下载

寻找机会

编辑部

对于媒体查询,发送电子邮件至媒体查询